วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายฃื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข


ชมรมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนม  

ขอแสดงความยินดีน้องๆ จังหวัดนครพนม ทุกคน

ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ด้วยความปลื้มปิติและยินดีกับน้องๆ เป็นอย่างยิ่งครับข่าวสารโดย  พี่ชัย นครพนม   ประธารชมรมลูกจ้างจังหวัดนครพนม
ชมรมลูกจ้าง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนม